Miejsce załadunku

LT

Litwa

Kowno

44167

Miejsce rozładunku

PL

Polska

Zielona Góra

65-018

Zgłoszono

12.01.2018

godz. 11:08

Ważne do

17.01.2018

18:00

do końca
30h:35min