Miejsce załadunku

LT

Litwa

Vilniaus miestas

01100

Miejsce rozładunku

KZ

Kazachstan

Almata

0500

Zgłoszono

21.03.2018

godz. 07:57

Ważne do

04.04.2018

14:00

do końca
269h:44min