Miejsce załadunku

LT

Litwa

Vilniaus miestas

01100

Miejsce rozładunku

KZ

Kazachstan

Almata

0500

Zgłoszono

15.01.2018

godz. 14:55

Ważne do

23.01.2018

22:00

do końca
178h:45min