Miejsce załadunku

GR

Grecja

Saloniki

546 22

Miejsce rozładunku

PL

Polska

Warszawa

00-693

Zgłoszono

16.03.2018

godz. 13:59

Ważne do

19.03.2018

20:00

do końca
30h:40min